Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 60
Năm 2021 : 714
 • Một trong những nội dung giáo dục học sinh dân tộc vùng cao
  | chungnb | 116 lượt tải | 1 file đính kèm
   Một trong những nội dung giáo dục học sinh dân tộc vùng cao Một trong những nội dung giáo dục học sinh dân tộc của trường PTDTBT-THCS Sa Lông.Năm học 2013-2014 trường PTDTBT-THCS Sa Lông có 222 học sinh, 100% là học sinh dân tộc gồm 2 dân tộc ...
 • sự đi lên của trung tâm học tập cộng đồng xã Sa Lông
  | chungnb | 133 lượt tải | 1 file đính kèm
  SỰ ĐI LÊN CỦA  TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ SA LÔNG TTHTCĐ xã  Sa Lông được thành lập năm 2008, lúc đầu gặp nhiều khó khăn Ban giám đốc và giáo viên biệt phái tại trung tâm làm kiêm nhiệm, kinh nghiệm chưa có, cơ sở vật chất thiếu thốn như chưa có ...
 • TKB tuần 1-25 năm học 2015 -2016
  | 149 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KE HOACH HOAT DONG CHUYEN MON
  | 118 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾ HOẠCH NỘI TRÚ
  | 117 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG
  | 124 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾ HOẠCH TUẦN-THÁNG
  | 139 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾ HOẠCH BGH
  | 140 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Một trong những nội dung giáo dục học sinh dân tộc vùng cao
  | 144 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lá ngón ''kẻ giết người''
  | 137 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TRUYỀN THÔNG NẠN TẢO HÔN
  | 124 lượt tải | 1 file đính kèm
Video Clip
Tài liệu mới