Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Sa Lông

Bản Sa Lông I - Sa Lông, Mường Chà, Điện Biên
dbn-muongcha-ptdtbtthcssalong@edu.viettel.vn