Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 05 : 524
Năm 2020 : 2.650

sự đi lên của trung tâm học tập cộng đồng xã Sa Lông

Ngày đăng: 12/03/2019 47 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải vềsu_di_len_cua_trung_tam_hoc_tap_cong_dong_xa_Sa_Long.zip
Mô tả:

SỰ ĐI LÊN CỦA  TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 
XÃ SA LÔNG
 
TTHTCĐ xã  Sa Lông được thành lập năm 2008, lúc đầu gặp nhiều khó khăn Ban giám đốc và giáo viên biệt phái tại trung tâm làm kiêm nhiệm, kinh nghiệm chưa có, cơ sở vật chất thiếu thốn như chưa có trụ sở làm việc, chưa có trang thiết bị làm việc, chưa có tài liệu học tâp...Nhưng TTHTCĐ xã Sa Lông đã được sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của Phòng giáo dục huyện Mường Chà, của Đảng ủy, HĐND, UBND xã và được sự giúp đỡ của các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trên địa bàn xã; cùng với sự cố gắng vươn lên của Ban giám đốc, nhân viên trung tâm trong những năm qua TTHTCĐ xã Sa Lông đã đi vào hoạt động thường xuyên, liên tục, thu hút đông đảo nhân dân trong xã tham gia. Mặc dù còn những khó khăn nhất định trong quá trình hoạt động nhưng nhờ nắm rõ các thế mạnh của địa phương, TTHTCĐ đã mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng, góp phần nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn xã.
Để TTHTCĐ đi vào hoạt động thường xuyên, hiệu quả, ban giám đốc đã xác định công tác xây dựng kế hoạch là một phần tạo nên thành công. Do vậy hàng năm TTHTCĐ đã xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể tỷ mỷ. Kế hoạch phải bám sát chức năng nhiệm vụ của TTHTCĐ, ví dụ để thực hiện chức năng “giáo dục và huấn luyện”, hàng năm TTHTCĐ điều tra nhu cầu học tập của cộng đồng để xây dựng kế hoạch mở lớp. Trong kế hoạch cần xây dựng các phương án giảng viên cho các lớp, xác định rõ kinh phí mở lớp.
Trong năm qua trung tâm đã làm tốt các nội dung sau:
1 Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục; tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong cộng đồng; triển khai các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư; thực hiện các chương trình dự án
Đã phối hợp với trường mầm non, tiểu học, trường THCS tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục; Đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã mở các lớp tập huấn, tổ chức các buổi truyền thông để tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong cộng đồng; phối hợp với các cơ quan chuyên môn như khuyến nông triển khai các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư. Phối hợp với chương trình phát triển vùng Mường Chà thực hiện các dự án, chương trình nâng cao năng lực hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe, phát triển kinh tế của nhân dân trong xã.
 2 Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, tư vấn khuyến học, giáo dục cho con em nhân dân địa phương, phòng chống tệ nạn xã hội.
Trong năm đã tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ giữa các bản trong dịp gặp mặt đầu xuân với chủ đề “ Mừng Đảng mừng xuân”. Hàng năm vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như ngày 08/3; ngày 26/3; ngày 22/12 TTHTCĐ phối hợp với các đoàn thể trong xã tổ chức các buổi giao hữu thi đấu cầu lông.
TTHTCĐ xã có 01 tủ sách có các đầu sách giáo dục pháp luật, các đầu sách về chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình.
Đã phối hợp với Hội khuyến học xã, các trường học trên địa bàn làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, đã tổ chức các lớp học và các buổi truyền thông phòng chống tệ nạn xã hội.
3. Điều tra nhu cầu học tập của cộng đồng, xây dựng nội dung và hình thức học tập phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhóm đối tượng.
            Hàng năm TTHTCĐ đã làm tốt công tác điều tra nhu cầu học tập của nhân dân trong xã. Từ đó xây dựng kế hoạch mở lớp hợp lý
4. Quản lý tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm theo quy định của pháp luật.
TTHTCĐ đã có trụ sở riêng, có 01 máy vi tính nối mạng, có 01 tủ sách với hơn 100 đầu sách các loại, có 01 bộ bàn ghế làm việc.
TTHTCĐ đã quản lý tốt số tài sản hiện có, sử dụng hiệu quả, bảo vệ quản lý tốt theo quy định của pháp luât. Hàng năm tổ chức kiểm kê tài sản, có kế hoạch mua sắm tài sản.
Những kết quả đã đạt được:
Cấp ủy, chính quyền địa phương và các thành viên trong Ban giám đốc, các đối tượng liên quan nắm chắc chủ trương, tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của các bộ liên ngành về chỉ đạo hoạt động của trung tâm cộng đồng ( Quyết định số: 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng bộ giáo dục V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) tại xã, phường, thị trấn; Thông tư số 40/2010/TT – BGDĐT ngày 30/12/2010 của  Bộ giáo dục & đào tạo V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của TTHTCĐ tại xã, phường, thị trấn, ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) tại xã, phường, thị trấn;Thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài chính về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các TT HTCĐ;Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 quy định về đánh giá xếp loại học tập cộng đồng cấp xã...  )
 
Cấp ủy, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý TTHTCĐ (thể hiện qua nghị quyết cấp ủy, chương trình, kế hoạch, đề án phát triển giáo dục của địa phương nói chung, trong đó có TTHTCĐ).
Cấp ủy Đảng đã chỉ đạo trung tâm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.
Trung tâm học tập cộng đồng đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2018 Trung tâm học tập cộng đồng đã phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể trong xã trong việc mở các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trình độ của nhân dân về sản xuất, kinh doanh, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe...
Ban giám đốc đã tham mưu cho chính quyền địa phương về triển khai Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020. Điều tra, xây dựng và thực hiện Đề án CĐHT đến năm 2020; tham mưu hỗ trợ các nguồn lực tổ chức và hỗ trợ hoạt động của TT HTCĐ.
         Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của trung tâm; phân công các thành viên tham gia hoạt động của trung tâm gắn với chức năng nhiệm vụ và đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các thành viên trong Ban quản lý.
 
             Về Giáo dục: TTHTCĐ xã đã phối hợp với các nhà trường trong việc  nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở từng cấp năm học 2017- 2018 TTHTCĐ xã đã phối hợp với trường tiểu học trên địa bàn mở 1 lớp sau xóa mù chữ với tổng số 15 học viên. 
            năm 2017 đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1.
            Về tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về pháp luật, sức khỏe, môi trường...năm 2017 TTHTCĐ xã đã phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể xã, các trường học, trưởng bản... đã tổ chức được 10 lớp tập huấn về các lĩnh vực giáo dục pháp luật, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, bản vệ sức khỏe, phát triển kinh tế với tổng số 545 học viên tham gia.
Năm 2018 tính đến nay đã mở được  08 lớp với tổng số 320 người tham gia. Đã tổ chức 03 buổi truyền thông với các chủ đề phổ biến luật giao thông đường bộ cho học sinh trường tiểu học, THCS trên địa bàn và truyền thông về luật hôn nhân gia đình, phòng chống nạn buôn bán người, tảo hôn và tự tử bằng lá ngón, truyền thông về chăm sóc sức khỏe tuổi dậy thì, giáo dục giới tính, rruyền thông về Quyền trẻ em, phòng chống bạo hành trẻ em
Do làm tốt công tác tập huấn, phổ biến kiến thức nên trong năm 2017 và năm 2018 số người trong xã vi phạm pháp luật đã giảm, cụ thể năm 2017 toàn xã có 12 vụ vi phạm, song năm 2018 tính đến nay chưa có vụ vi phạm nào. Năm 2018 không có vụ tự tử nào xảy ra trên địa bàn, tỷ lệ tảo hôn giảm rõ rệt.
TTHTCĐ đã phối hợp với chương trình phát triển vùng Mường Chà thành lập các câu lạc bộ sức khỏe sinh hoạt 1 lần/ tháng với các nội dung chăm sóc sức khỏe bà mẹ sau sinh, chăm sóc trẻ sơ sinh do vậy sức khỏe của nhân dân cũng được nâng lên, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hàng năm giảm.
Đặc biệt đời sống của nhân dân trong xã đã được nâng lên. Nhân dân đã biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trồng các loại cây mang lại lợi nhuận kinh tế cao như cây dứa. Hiện tại trong xã trồng được khoản 38 ha dứa. Nhiều hộ gia đình có kinh tế giầu lên nhờ trồng dứa như gia đình anh Lý Xá Kỷ, gia đình anh Hồ Nhè Chua bản háng lìa. Hàng năm các hộ gia đình này có thu nhập từ trồng dứa khoảng 150 triệu đồng/ năm. Nhiều hộ gia đình có mô hình chăn nuôi theo trang trại như gia đình anh Hồ Giống Chua ở bản Sa Lông II, gia đình anh có đàn trâu, bò, dê khoản 70 con có thu nhập hàng năm khoảng 70 triệu đồng.
 Về hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT, đọc sách báo, tư vấn khuyến hoc, giáo dục cho con em địa phương phòng chống các tệ nạn xã hội đã có những bước tiến đáng kể
            Năm 2017 TTHTCĐ xã đã phối hợp với Đoàn xã, văn hóa xã và các nhà trường đã tổ chức được 3 buổi giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao trong xã, tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao xã Sa Lông năm 2017.
Năm 2018 tổ chức thành công lễ đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa cấp quốc gia “ Thêu hoa văn bằng sáp ong trên thổ cẩm”. Tổ chức giao lưu văn nghệ “mừng Đảng mừng xuân”
            TTHTCĐ có tủ sách riêng, có 1 số loại sách về khoa học, xã hội, pháp luật, có 1 số loại báo, tạp chí  như: nông thôn ngày nay, báo pháp luật, khoa học và công nghệ, báo thiếu niên.... đáp ứng được 1 bộ phận nhu cầu đọc, tìm hiểu của cán bộ, người dân.
TTHTCĐ xã đã phối hợp với các nhà trường và chương trình phát triển vùng huyện Mường Chà trong công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kĩ năng sống qua các hội thi: Rung chuông vàng, thi đóng kịch diễn tiểu phẩm phòng chống các tệ nạn xã hội, chống đuối nước, chống tự tử bằng lá ngón; tham gia tổ chức Tết Trung Thu cho học sinh ở các nhà trường...
Đã phối hợp với Hội khuyến học xã Sa Lông làm tốt công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong xã nhiều gia đình, dòng họ đã đạt gia đình, dòng họ hiếu học. Điển hình như gia đình bà Lý Thị Dia bản Chiêu ly, Ông Lý Xá Hồ bản Háng Lìa đã có 04 con đã và đang học đại học.
Công tác điều tra nhu cầu học tập cộng đồng, xây dựng nội dung và hình thức học tập phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhóm đối tượng:
Công tác điều tra nhu cầu học tập cộng đồng đã được TTHTCĐ tiến hành ngay từ những tháng đầu trong năm về khảo sát lấy ý kiến 1 bộ phận người dân, cán bộ xã, để từ đó trung tâm mới xây dựng nội dung và hình thức học tập phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhóm đối tượng.
TTHTCĐ xã đã phối hợp với chương trình phát triển vùng Mường Chà thành lập các nhóm sở thích như nhóm sở thích chăn nuôi dê, bò ở 2 bản Chiêu Ly, Thèn Pà. Qua 01 năm đàn dê lúc đầu có 13 con đến nay đã có 25 con.
Về công tác quản lý tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm theo quy định của pháp luật.
 Công tác quản lý tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm được ban quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật.
Việc mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm, chi trả phụ cấp, chi trả tiền cho giảng viên, tài liệu cho học viên khi tham gia tập huấn .... được thực hiện đúng theo quy định của Bộ tài chính quy định, có lưu lại đầy đủ các loại hồ sơ, quyết định, chứng từ thanh toán.
Công tác quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm được thực hiện thường xuyên, được ghi chép đầy đủ. Hiện tại TTHTCĐ xã Sa Lông có các trang thiết bị như: 1 bộ máy tính, 1 tủ đựng sách, 1 bộ bàn ghế, các trang thiết bị này vẫn đang sử dụng tốt. Một số loại sách, báo tài liệu đã và đang được sử dụng để cho bà con nhân  dân, giáo viên, học sinh, cán bộ xã đọc tham khảo như: Báo lao động, báo đại đoàn kết dân tộc, báo nông thôn ngày nay, tạp chí dân tộc,....
                                                                                   
 Dưới đây là một số hình ảnh truyền thông tại Sa Lông

 
                                                                                
 Video Clip
Tài liệu mới