Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 02 : 177
Năm 2021 : 329
 • Một trong những nội dung giáo dục học sinh dân tộc vùng cao
  | chungnb | 106 lượt tải | 1 file đính kèm
   Một trong những nội dung giáo dục học sinh dân tộc vùng cao Một trong những nội dung giáo dục học sinh dân tộc của trường PTDTBT-THCS Sa Lông.Năm học 2013-2014 trường PTDTBT-THCS Sa Lông có 222 học sinh, 100% là học sinh dân tộc gồm 2 dân tộc ...
 • sự đi lên của trung tâm học tập cộng đồng xã Sa Lông
  | chungnb | 119 lượt tải | 1 file đính kèm
  SỰ ĐI LÊN CỦA  TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ SA LÔNG TTHTCĐ xã  Sa Lông được thành lập năm 2008, lúc đầu gặp nhiều khó khăn Ban giám đốc và giáo viên biệt phái tại trung tâm làm kiêm nhiệm, kinh nghiệm chưa có, cơ sở vật chất thiếu thốn như chưa có ...
 • TKB tuần 1-25 năm học 2015 -2016
  | 138 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KE HOACH HOAT DONG CHUYEN MON
  | 106 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾ HOẠCH NỘI TRÚ
  | 99 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG
  | 108 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾ HOẠCH TUẦN-THÁNG
  | 123 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KẾ HOẠCH BGH
  | 121 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Một trong những nội dung giáo dục học sinh dân tộc vùng cao
  | 129 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lá ngón ''kẻ giết người''
  | 124 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TRUYỀN THÔNG NẠN TẢO HÔN
  | 107 lượt tải | 1 file đính kèm
Video Clip
Tài liệu mới